GroepsGeluk

Als integratief kindertherapeut zie ik kinderen die het minder fijn hebben in een groep. In plaats van een observatie te doen in de groep om het kind en de juf/begeleider te ondersteunen werk ik liever met de tool; GroepsGeluk!

Door te werken met de hele groep krijg zowel de leerkracht als de leerling(en) inzichtelijk welke groepsprocessen er spelen in de groep.

GroepsGeluk geeft tevens de leerkracht/begeleider handvatten om het proces positief te beïnvloeden.

Ben je leerkracht of groepsleider en zoek je naar een tool die de processen binnen de groep inzichtelijk maakt? Dan is GroepsGeluk een uitstekende keuze. Door middel van houten poppetjes, picto’s en symbolen laten de leerlingen zien wat er onderhuids speelt en wat er achter gedrag schuilgaat.

Je wilt

N

Rust in je groep

N

Een fijn pedagogisch klimaat

N

Inzicht in onzichtbare knelpunten; pestgedrag, meidenvenijn, buitensluiting, ruzies, groepsdruk

N

Vriendschappen in beeld

N

Weten wat er achter het gedrag van leerlingen schuilgaat

N

Handvatten om de balans te herstellen

De balans herstellen

De dynamiek van de groep wordt zichtbaar middels houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Wanneer je met de dynamiek zichtbaar maakt in je klas of groep, heb je als leerkracht/groepsleider direct handvatten om in lastige situaties snel de balans te herstellen.

Voor wie

Voor groepen in het basis onderwijs. Voor sportgroepen met kinderen in de basisschoolleeftijd. GroepsGeluk kan ook worden ingezet in je team van leerkrachten of begeleiders.

Kosten GroepsGeluk

Kosten voor dit traject graag in overleg.

GroepsGeluk is meer dan alleen een methode voor sociaal emotionele vorming in het onderwijs. GroepsGeluk maakt de wereld mooier door binnen het onderwijs systemisch denken en werken als vanzelfsprekend te maken. Alles voor een gezond en prettig pedagogisch klimaat.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Ouderbegeleiding

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Je zou willen dat er iemand is die je praktische tips kan geven zonder dat je het gevoel hebt dat je het niet goed doet als ouder.

Familieopstellingen

Heb je er al alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd? Dan kan een familieopstelling uitkomst bieden.

Themabijeenkomsten

Met een themabijeenkomst, van minimaal vier personen, wil ik jullie helpen te begrijpen hoe je de gedragingen van kinderen kunt herkennen als signalen en wensen van binnenuit.