Familieopstellingen Arnhem

Heb je er al alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs vanuit o.a. ouderbegeleiding niet voor een blijvende oplossing gezorgd? Dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag. Familieopstellingen in Arnhem laten snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is.

Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst, of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol. Dankzij de familieopstelling, ook wel opvoedopstelling genoemd, zal jij als ouder wel herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen.

Wanneer een familieopstelling?

Jij wordt geraakt door het gedrag van je kind, waardoor de emoties hoog oplopen, ziet hoe je kinderen onderling in een voortdurende strijd met elkaar en/of met jou of partner leven, voelt dat iets je belemmert in de relatie met je kind, maar je kunt de vinger er niet op leggen, voelt je overvraagt als opvoeder, bent overbezorgd, voelt je te verantwoordelijk, hebt moeite met grenzen stellen, of hebt – om welke reden dan ook – moeite te genieten van het ouderschap.

Je kind is regelmatig erg driftig of boos, bemoeit zich met jullie relatie, claimt jou of je partner, poept of plast nog regelmatig in zijn broek, heeft het gevoel er niet bij te horen, of weet zijn plek niet te vinden in het gezin.

Herken je een van bovengenoemde situaties? Dan kunnen familieopstellingen in Arnhem uitkomst bieden.

Familieopstellingen in Arnhem zijn eenvoudig, praktisch en effectief

Een familieopstelling bij mij in Arnhem werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt, met de begeleider, kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen? Vervolgens breng je dit thema in beeld. Je kiest voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment puur gevoelsmatig ervaart.

Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. En van daaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te voelen wat er in je gebeurt. Je zult versteld staan van de kracht van deze ervaring. Je zult inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende (emotionele) laag.

De puzzelstukjes vallen op zijn plaats. En als vanzelf wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben een domino-effect op het gedrag van je kind. En voor jou wordt het opvoeden als vanzelf ontspannen! Kijk voor meer informatie op: www.opvoedopstellingen.nl

N.B. Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en zal dus vanuit zijn eigen perceptie reageren op de dynamiek in het gezin. Het kan dus zijn dat voor beide ouders een afzonderlijke familieopstelling in Arnhem nodig is.

De kracht van de familieopstelling

N

Vaak maar 1 sessie nodig

N

Individueel (en dus privé)

N

Je kind hoeft niet mee en blijft onbelast van therapie

N

Blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt

N

Ieder gezinslid vindt zijn plek

N

Je ervaart aan den lijve een werkende oplossing

N

Gaat niet verder dan jouw vraag in het hier en NU

N

Ouders en kinderen komen in gezonde verhouding tot elkaar te staan

N

De liefde in het gezin stroomt weer

N

Opvoeden wordt moeiteloos

N

Kinderen onbelast in echtscheidingssituaties

N

Voorkomen loyaliteitsvraagstukken

N

Oplossingen voor relatie vraagstukken

N

Lost vraagstukken op in samengestelde gezinnen

N

Lost vraagstukken op rondom adoptie

Kosten familieopstelling in Arnhem

Individueel of samen een gesprek kost € 97,- Het tarief voor een opvoedopstelling is € 97,- per 60 minuten. Het is mogelijk om dit vergoed te krijgen. Neem hierover gerust contact met me op.

Waarvoor kun je bij mij in Arnhem terecht?

Ouderbegeleiding

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Je zou willen dat er iemand is die je praktische tips kan geven zonder dat je het gevoel hebt dat je het niet goed doet als ouder.

Familieopstellingen

Heb je er al alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd? Dan kan een familieopstelling uitkomst bieden.

Themabijeenkomsten

Met een themabijeenkomst, van minimaal vier personen, wil ik jullie helpen te begrijpen hoe je de gedragingen van kinderen kunt herkennen als signalen en wensen van binnenuit.

“I am your parent, you are my child, I am your quiet place, you are my wild.”